Miljöfarligt avfall

Minpro Recycling tar hand om råvaror, skrot och alla typer av avfall, inklusive farligt avfall. Vi jobbar alltid processnära, vilket innebär att vi optimerar dina återvinningslösningar så att de stödjer din verksamhet samt hittar nya innovativa lösningar i samarbete med våra kunder. Allt form av överblivet material, under eller efter tillverkning, såväl som efter produktens livscykel, kan vi ta hand om åt ert företag.

Vi återvinner metaller ur slam, katalysatorer, spån, aska, slagg mm. Även blykabel, oljehaltigt restavfall, klipp, spån, glödskal av alla typer av metaller och legeringar.

Vi har flera utvecklade metoder för olika typer av reducering av fukt, vatten, vätskor och oljor från till exempel slam, metallpulver, spån, aska och produktionsspill.

Minpro Recycling har Länsstyrelsens tillstånd att hantera 25 000 ton miljöfarligt avfall samt ytterligare 25 000 ton övrigt avfall. Ett exempel är tillstånd att hantera och återvinna blykabel, malning och hantering av blyoxid samt andra farliga ämnen mm. Läs mer om detta under rubriken miljö- kvalitet.

 

Copyright © MinPro Recycling AB, 2021