Forskning-utveckling

Minpro Recycling har lång erfarenhet av utveckling och forskning inom mineral och återvinningstekniker. Tillsammans med Outokumpu har vi tagit fram en patenterad process för återvinning av hydroxidslam. Genom kalcinering återvinns kalciumflorid och på så vis behöver inte materialet deponeras samt att man minskar inköp av ny råvara. Vidare har en process för återvinning av hårdmetallskrot och slipslammer forskats fram, där Volfram och kobolt återvinns. Delar av processen samt råvaran Ferrovolfram har Minpro Recycling världsomspännande patent på.

Minpro Recycling har ett laboratorium och testutrustning samt kompetens för provtagning och tester av olika material.

 

Copyright © MinPro Recycling AB, 2021