Återvinning

Minpro Recycling tar hand om råvaror, skrot och alla typer av avfall, inklusive farligt avfall. Vi jobbar alltid processnära, vilket innebär att vi optimerar dina återvinningslösningar så att de stödjer din verksamhet samt hittar nya innovativa lösningar i samarbete med våra kunder. Allt form av överblivet material, under eller efter tillverkning, såväl som efter produktens livscykel, kan vi ta hand om åt ert företag.

Vi återvinner metaller ur slam, katalysatorer, spån, aska, slagg mm. Även blykabel, oljehaltigt restavfall, klipp, spån, glödskal av alla typer av metaller och legeringar.

Vi har flera utvecklade metoder för olika typer av reducering av fukt, vatten, vätskor och oljor från till exempel slam, metallpulver, spån, aska och produktionsspill.

Den stora roterugnen är en av våra centrala utrustningar, där kalcineras materialet, till exempel slam från betbad, en restprodukt från stålindustrin där vi bearbetar materialet till förnyelsebar råvara för att undvika deponering, samt bespara naturresurserna.

Minpro Recycling kan genom olika typer av rostning,värmebehandling och lakning utvinna och separera ut och återvinna metaller och oxider.

Vår bricketteringsanläggning omvandlar avfall till förnyelsebar råvara. Eventuell olja och vätska som finns i materialen omhändertas, komprimeras eller återvinns för minimal förlust ur kretsloppet.

I nära samarbete med våra kunder tar vi fram skräddarsydda metoder för återvinning av just ert avfall eller skrot.

Minpro Recycling placerar vid önskemål ut containrar hos kunden och tömmer efter behov.

Vi kan erbjuda helhetslösningar utöver metallskrot, även för papper, plast och träavfall mm.

 

Copyright © MinPro Recycling AB, 2021