Välkommen till Minpro Recycling 

Minpro Recycling är företaget som tar ert företags återvinning av metaller, skrot och miljöfarligt avfall till nya dimensioner. Den trygga kompetenta partnern som tar ert miljöarbete på största allvar och hjälper er att utveckla nya metoder för återvinning av avfall och skrot. Vi erbjuder helhetslösningar för ert företags avfallshantering.

Minpro Recycling har lång erfarenheten och hög kompetens inom företaget, som arbetats fram under många decennier inom Minpro AB:s verksamhet, i Stråssa. Minpro AB bedrev b.la. utveckling av metoder för anrikning för gruvnäringen över hela världen, men även olika typer av återvinning av farligt avfall och malningsuppdrag mm. Nu har vi förmånen att driva verksamheten vidare i nygammal skepnad med tillskott på kompetens inom skrot och metallåtervinning. 

Vår vision

Vi ska ligga i framkant gällande vårt miljöarbete och anamma den senaste tekniken, även hitta nya lösningar för effektivare återvinning. Vi ska återvinna så mycket som möjligt, för att minska mängden restprodukter som går till deponi.  

Läs mer här

 

Handel

Copyright © MinPro Recycling AB, 2022